Tisdagar med JRM Skates & Skills

MB Hockey har inför hösten 2022 tecknat avtal med JRM Skates & Skills som kommer att bedriva individuell teknikträning för våra ungdomslag U10-U16.

Upplägget kommer att vara som på eftersäsongen med fyra pass varje tisdag fördelat på en yngre och en äldre grupp. Genom avtalet ger vi nu samtliga våra spelare samma möjlighet att utveckla sin skridskoteknik tillsammans med JRM då föreningen står för kostnaden. Preliminärt startdatum är 23 augusti.

Vi önskar alla en härlig sommar så ses vi snart på isen igen!

Ny styrelse vald på årsstämman


Under måndagskvällen hölls det årsmöte för MB Hockey i SDC-hallen inför drygt 60-talet medlemmar.

På årsmötet röstades en ny styrelse fram för kommande år.
Ny Styrelse för MB Hockey 2022/2023.

Viktor Wahlstrand, ordförande, nyval 1 år

Roger Öhman, ledamot, nyval 1 år

Kerstin Eriksson, ledamot, nyval 2 år

Annika Johansson, ledamot, omval 1 år

Robert Persson, ledamot, nyval 1 år

Ange Mertmer, ledamot, nyval 2 år

Karin Eldenlilja, suppleant, nyval 1 år

Kallelse till årsmöte för MB Hockey

Tid: Måndagen den 13 juni 2022 kl. 19.00 Plats: SCD-hallen. Föranmälan krävs senst den 11 juni till karin.persson@mbhockey.se

DAGORDNING

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. a – Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b – Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11. Val av
a – föreningens ordförande för en tid av ett år
b – 3 ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c – 3 ledamot i styrelsen för en tid av ett år
d – 2 suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för en tid av ett år
e – 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter delta
f – tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
12. Övriga frågor

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Medlem som senast den 1 juni 2022 har betalat medlemsavgifter och fyller lägst femton år under mötesåret har rösträtt på mötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och eventuella inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna vid mötet samt, efter förfrågan, på kansliet fr.o.m. den 6 juni 2022.

Välkomna!

Vi söker tränare till MB!

Mälarhöjden/Bredäng Hockey söker tränare till äldre ungdomslag!
Vi söker dig med fler års erfarenhet som tränare och utbildning upp till JS1 eller BU2.
Arvode betalas ut varje månad.

Kontakta sportchef Anton Elving
073-3226710
anton.elving@mbockey.se

Information till våra medlemmar

Information från Valberedningen.

Förändringar i styrelsen

Föreningens styrelse har de senaste tre åren haft i stort sett samma sammansättning och några har varit med långt längre än så. Då många i styrelsen har för avsikt att inte ställa upp för omval eller lämna i förtid. Det betyder att vi i valberedningen har en mangrann uppgift att föreslå nya kandidater som vill vara med och fortsätta driva MB Hockey framåt. Vår målsättning är att kommande styrelse ska ha en jämn könsfördelning (är även en punkt i stadgarna) och att så många lag som möjligt blir representerade.

I skrivande stund har valberedningen fått in några intressenter men vi önskar få in fler, bland annat saknar vi representanter från Team 07 och Team 09.

Tveka inte att höra av er till oss i valberedningen susanne.ostlund@stockholm.se eller beacarlsson70@gmail.com.

För att kandidera till styrelsen krävs medlemskap i MB Hockey, se nedan.

Självklart kommer delar av den avgående styrelsen finnas tillhands för den tillträdande styrelsen vid behov.

Årsmöte i juni

I juni månad hålls som vanligt MB Hockeys årsmöte och vi ser gärna att alla medlemmar kommer och deltar, inte minst för att ett stort deltagande borgar för att föreningen även fortsättningsvis kan utvecklas på det sätt som vi medlemmar önskar. Är man inte redan medlem idag så går det att ansöka om medlemskap på denna länk www.mbhockey.se/om-mh-hockey/medlemskap-bli-medlem/

eller maila kansliet@mbhockey.se för mer information. Att bli medlem kostar 300 kr, vilket är en liten peng för att få möjlighet att vara delaktig. Pengarna går direkt till föreningens verksamhet. Rösträtt på årsmötet tillkommer medlemmar födda senast 2007 som senast den 1 juni betalat medlemsavgiften. Vill du som förälder vara med och påverka för ditt barns skull behöver du alltså bli medlem själv, vilket vi uppmanar alla föräldrar att bli.

Vänliga hälsningar

Susanne Östlund, 0709-720220

Bea Carlsson, 070-33 46 901

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11