Påminnelse till alla medlemmar

Alla spelare/medlemmar har tidigare fått information via lagledarna för respektive lag men vi vill ändå påminna om att sista dag för att betala medlemsavgift och höstavgift är den sista september. Vid evetuella oklarheter, kontakta ditt/Ert lags lagledare.