Ny styrelse vald på årsstämman


Under måndagskvällen hölls det årsmöte för MB Hockey i SDC-hallen inför drygt 60-talet medlemmar.

På årsmötet röstades en ny styrelse fram för kommande år.
Ny Styrelse för MB Hockey 2022/2023.

Viktor Wahlstrand, ordförande, nyval 1 år

Roger Öhman, ledamot, nyval 1 år

Kerstin Eriksson, ledamot, nyval 2 år

Annika Johansson, ledamot, omval 1 år

Robert Persson, ledamot, nyval 1 år

Ange Mertmer, ledamot, nyval 2 år

Karin Eldenlilja, suppleant, nyval 1 år