MB-fiket v2-v8

Tiderna som lagen ska bemanna finns nu inlagda på MB-fikets sida. Där finns också en aktuell lista på fiket-tjejer/killar att ringa om man inte kan stå själv.