Kallelse till extra årsmöte 23 april 2015 kl 19.00 i LW-hallen

Styrelsen kallar till ett extra årsmöte med endast en beslutspunkt på agendan: Val av revisor.
Bakgrunden är att den revisor som valdes vid det ordinarie årsmötet 2014 har avsagt sig uppdraget.

Agenda:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Val av ordförande och sekreterare på mötet.
  4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  5. Val av revisor för perioden fram till ordinarie årsmöte.

Välkomna!