Styrelsen

Ordförande Johan Lansgard
Vice Ordförande Roger Öhman
Kassör Jesper Mölleran
Sekreterare Karin Persson
Ledamot Lina Fungdal
Ledamot Anders Sjöberg
Suppleant Maria Ovendal
Suppleant Johan Sederholm

Revisor

Revisor Johan Karlsten
Revisor Lotten Sunna

Valberedning

Valberedningen Bea Karlsson
Valberedningen Susanne Östlund

Styrgrupp MB Hallen

Felanmälan görs via mail till
kansliet@mbhockey.se

MB Hockey Hallansvarig Anders Sjöberg
Idrottsförvaltningen Anders Rube
Idrottsförvaltningen Leif Dahlgren
Idrottsförvaltningen Leif Åström