Förberedelser inför en fantastiskt säsong

IMG_7211

Nästa vecka kör vi igång!

Säsongen börjar på lördag nästa vecka med vår uppstartscamp och inför detta och resten av året har en rad uppgraderingar skett i hallen. Senast idag har alla stolar på läktaren renoverats och vissa har helt tagits bort för att ge plats åt en ståplatssektion.

Inför campen kommer alla som anmält sig och betalat avgiften få schemat för sin grupp på campen i mailen, detta kommer inom kort.

Kallelse till årsmöte – 13 juli kl 19.00 i SDC-hallen

Tid: Torsdagen den 13 juli 2017 kl. 19.00 Plats: SDC Hallen

DAGORDNING

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6.
a – Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b – Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av
a – föreningens ordförande för en tid av ett år,
b – tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
c – tre ledamöter i styrelsen för en tid av ett år,
d – två suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för en tid av ett år,
e – två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter delta.
f – tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till ordförande.
12. Övriga frågor.

Förslag från medlem ska vara styrelsen till handa senast två veckor före årsmötet.

Medlem som har betalat medlemsavgifter och är myndig har rösträtt på mötet.

Välkomna!

Upptaktsmöte MB Hockey A-lag

Måndag 15/5 är det dags för informations-/upptaktsmöte kring MB Hockeys nya A-lagssatsning för säsongen 2017/2018.

Vi träffas i konferensrummet kl. 19.00. Med på mötet kommer Tommy Orre (huvudtränare), Jesper Möller (sportchef), Johan Lansgard (ordförande) och Stefan Ek (huvudtränare J18) att vara för att presentera tankar och idéer, men även besvara era frågor.

Har man frågor och funderingar redan nu så är man välkommen att kontakta Tommy på telefon 070-9242625.

Väl mött!

Anmälan öppen till MB Hockeys populära uppstartscamp!

Teaser_hockeycamp_2017

Välkommen att anmäla er till MB Hockeys mycket uppskattade uppstartscamp i LW-hallen. Vår uppstartscamp är förmodligen den mest prisvärda campen i Stockholm och samtidigt en camp som erbjuder många ispass, fyspass och teori under dagarna, ledda av mycket välutbildade instruktörer. Samling för presentation av tränare och information sker på fredagskvällen 11 augusti kl 17.00. Fri is och skridskoslipning från ca 17.30.

Anmälan och betalning
För att förenkla arbetet för våra ekonomiavdelning så skickas en faktura på hela avgiften ut via e-post som bör betalas omgående och som därigenom gör anmälan giltig. Vid en eventuell avanmälan pga sjukdom återbetalas avgiften med undantag för en administrativ avgift på 300 kr.

Mer information
Mer information med ett detaljerat schema för dagarna publiceras här på webben och på MB Hockeys istidsschemat när det närmar sig. Vi skickar även e-post med all information dagarna innan start till de som anmält sig. För att få delta måste hela beloppet vara betalt och oss tillhanda senast den 10 augusti 2017. Begränsat med platser så först till kvarn gäller!

Anmäl dig här:

OBS – Anmälningsstopp i Grupp 1 (äldsta gruppen), vid frågor vänligen kontakta Jesper Möller på jesper.moller@mbhockey.se

  Namn

  Personnummer (10 siffror)

  Nuvarande förening och lag

  Adress

  Postnummer

  Ort

  Telefon

  Mobil

  E-post

  Målsmans namn

  Ev. Allergier

  VÄLKOMNA TILL MB HOCKEYS UPPSTARTSCAMP!

  Silver för Alice Thorén!

  Lag Södermanland gjorde en stark insats och tog sig hela vägen till final i Stålbucklan 2017.
  Vi vill gratulera Alice för hennes fantastiska insats!

  IMG_0418

  Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17