Idag börjar inomhusträning för MBs ungdomslag!

Fr o m idag den 25/1 får alla barn och ungdomar födda 2005 eller senare börja träna inomhus igen. Precis som förra våren gäller att komma ombytta och klara till träningen. Undantagna är målvakterna som får byta om i omklädningsrummen. I omklädningsrummen får högst 4 personer vistas och i hallen får totalt 60 personer vistas samtidigt. Vi ber därför alla som inte ska delta i träningen att stanna utanför. För mer information, vänligen kontakta kansliet på MB Hockey, kansliet@mbhockey.se

Nya direktiv från regeringen – Vi får börja träna inomhus!

Nu på morgonen meddelade regeringen att det återigen öppnas upp för barn födda 2005 eller senare att få träna inomhus igen. Det träder i kraft fr o m måndag den 25/1 och innebär att vi återgår till schemalagd isträning efter det isschema som arbetas fram i detta nu. Kallelser kommer som vanligt via laget.se när det arbetet är klart.

Precis som tidigare gäller stort eget ansvar, att man är fullt frisk utan symptom för att få delta och föräldrar får tyvärr inte följa med in i hallen.

Ishallen håller fortsatt stängt t o m 24 januari pga Covid-19

Som Stockholm stad tidigare bestämt så hålls alla stadens ishallar stängt t o m åtminstone 24 januari. Vi avvaktar ny information kring vad som händer efter detta datum och presenterar ev. nya riktlinjer här då.

MB Hockey söker tränare

Vill du vara med och forma framtidens hockeyspelare inom MB Hockey?

Hos oss får du möjligheten att vara med och utveckla spelare i en av stockholms bästa ishockeyföreningar.

Vi söker dig som är intresserad av att ta dig an ett uppdrag som arvoderad tränare i ett av våra ungdomslag. Skicka in dina referenser och kontakta oss via e-post på anton.elving@mbhockey.se

Kallelse till årsmöte för MB Hockey

Tid: Tisdagen den 16 juni 2020 kl. 19.00 Plats: SDC Hallen (ev. utomhus)

DAGORDNING

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6.
a – Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b – Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av
a – föreningens ordförande för en tid av ett år,
b – två ledamöter i styrelsen för en tid av två år (2 omval),
c – en ledamot i styrelsen för en tid av ett år (1 omval),
d – två suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för en tid av ett år,
e – två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter delta.
f – tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till sammankallande.
12. Övriga frågor.

Förslag från medlem ska vara styrelsen till handa senast två veckor före årsmötet.

Medlem som har betalat medlemsavgifter och är myndig har rösträtt på mötet.

Välkomna!

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11