Vill du göra en insats för MB?

Nästa verksamhetsår kommer att bli ett viktigt år för MB. Vi står inför utmaningar vad gäller framtiden för vår hall och möjligheterna att driva vår förening både ekonomiskt och sportsligt. MB behöver därför fler som engagerar sig i föreningens ledning.

Vi i valberedningen har till uppgift att föreslå personer till styrelsen och vet redan nu att det kommer att bli ett par platser lediga. Hör av dig om du är intresserad eller har förslag på bra personer vi borde fråga!

Björn Barrstam  0704 56 71 42
Katrin Rosenqvist  0703 403863
Niklas Holmstén  0703 844406