Viktig information

Här kommer information från föreningen med anledning av Corona-viruset.

VIKTIG INFORMATION
Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm. Samhällsrisknivån är höjd till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det är därför viktigt att ALLA som är sjuka eller har lindriga symptom på förkylning och luftvägsinfektion avstår från att delta i föreningens hockeyverksamhet såsom träningar, matcher eller möten. Tillsammans ser vi till att skydda våra riskgrupper och förhindra vidare spridning.

Vi följer utvecklingen noga och kan med mycket kort varsel fatta beslut om att vi helt stänger ner för träning/match. Det sker senast när/om direktiv om att skolorna stänger.

Tills dess kör vi på men vi ber er att vara ytterst noggranna med hygienen, tvätta händerna minst 20 sekunder med tvål och kom inte alls till hallen vid minsta symptom på förkylning eller dyl. Ledare i resp. lag, sportchef och styrelsen äger rätten att skicka hem spelare/besökare som uppvisar tecken på ovan men som trotsar vår rekommendation.

Med vänlig hälsning

Johan Lansgard
Ordf. MB Hockey