Uppdatering – Covid-19 – 2020-04-02

Här kommer uppdaterad information från föreningen med anledning av Corona-viruset.

VIKTIG INFORMATION FRÅN STOCKHOLMS ISHOCKEYFÖRBUND
Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten har idag gått ut med nya rekommendationer med anledning av förbudet för sammankomster med fler än 50 personer.

Vi vill särskilt uppmärksamma er på följande:

  • All cup- och tävlingsverksamhet är sedan tidigare pausad tills annat meddelas.Idrottsföreningar kan fortsätta hålla träningsverksamhet för sina medlemmar så länge de följer Folkhälsomyndigheternas kriterier för riskbedömning, se länk nedan samt nedanstående punkter.
  • Vad gäller Camp-arrangemang behöver varje arrangör noggrant genomlysa sitt arrangemang enligt dessa punkter och kriterier för riskbedömning! I grunden gäller tidigare information om att inte samla fler än 50 personer vid sammankomster men ni behöver utöver detta särskilt göra en bedömning om hur ispass kan genomföras utan risk för smittspridning/närkontakt, hur hanterar ni situationen i omklädningsrum under en camp med ispass varvat med andra aktiviteter? Toaletter/hygieninrättningar? Samlingar för teori och tex måltider utan risk för trängsel och smittspridning? Bedömning av riskerna kring att hålla ett evenemang med eventuellt tillresande från olika föreningar osv.
  • Stockholms Ishockeyförbund har med anledning av ovanstående redan i förra veckan beslutat att för närvarande ställa in vårens samlingar med distriktslagen (TV-pucken) för flickor och pojkar och flytta dem till efter sommaren samt att ställa in de två camper som skulle genomföras inom ramen för projektet ”Behålla Flickor 10-14 år”. Även dessa har vi förhoppning om att kunna genomföra efter sommaren. Vår bedömning är att vi under rådande omständigheter inte kan genomföra dessa aktiviteter på ett kvalitativt sätt och i enlighet med Folkhälsomyndigheten/RF:s rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till idrottsrörelsen:

– Undvik närkontakt vid idrottsutövande
– Träna utomhus när så är möjligt
– Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
– Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

VAD HÄNDER NU I SDC-HALLEN?

Vi jobbar just nu på att se över vilka rutiner som krävs för att kunna fortsätta ha verksamhet i hallen utifrån de förhållningsregler som nämns ovan och kommer att presentera dessa inom kort. Klart är att vi kommer att behöva hålla antalet individer som samtidigt vistas i ishallen till max 50 stycken och inte utsätta dessa för onödig smittorisk.

Det innebär i praktiken att det fr o m nu är stopp vid ytterdörren för ALLA utom spelare och ledare som har en aktivitet inbokad kommande ispass.

Fler förhållningsregler kommer att presenteras här inom kort men ta gärna hem utrustningen redan vid nästa tillfälle då vi förmodligen kommer att stänga omklädningsrummen och se till att spelarna kommer till ishallen ombytta och klara för isen.

VIKTIGT
Det är ytterst viktigt att ALLA som är sjuka eller har lindriga symptom på förkylning och luftvägsinfektion avstår från att delta i föreningens hockeyverksamhet. Tillsammans ser vi till att skydda våra riskgrupper och förhindra vidare spridning.

Tills vidare kör vi på men vi ber er att vara ytterst noggranna med hygienen, tvätta händerna minst 30 sekunder med tvål och kom inte alls till hallen vid minsta symptom på förkylning eller dyl. Ledare i resp. lag, sportchef och styrelsen äger rätten att skicka hem spelare/besökare som uppvisar tecken på ovan men som trotsar vår rekommendation.

Med vänlig hälsning

Johan Lansgard
Ordf. MB Hockey