Stort tack till alla deltagare för en fantastiskt rolig camp!

campbild2015

Ett särskilt tack till Raimunda, Lotta, Mika och Magnus för hjälp med maten och L-J, Krister, Roffe och Roger!