Ishallen håller fortsatt stängt t o m 24 januari pga Covid-19

Som Stockholm stad tidigare bestämt så hålls alla stadens ishallar stängt t o m åtminstone 24 januari. Vi avvaktar ny information kring vad som händer efter detta datum och presenterar ev. nya riktlinjer här då.