Årsmöte – Onsdagen den 30 Maj kl. 19.00 i MB Hallen

MB Hockey kallar till Årsmöte Onsdagen den 30 Maj kl. 19.00 i MB Hallen. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas tillgängliga för medlemmar senast den 23 Maj och kan rekvideras via mail till ekonomi@mbhockey.se

Styrelsen MB Hockey