Tack!

Tack för den storstilade avtackningen av mig på Ledarfesten, jag har inte riktigt kommit
över chocken ännu, men….

Mycket ljus föll på mig men det har inte varit någon enmansteater, min insats har inte
kunnat göras om inte min fru Ingrid och Taina varit så positiva till verksamheten.

Under alla dessa år har inte Ingrid klagat en enda gång på att jag försvunnit
på eftermiddan, utan istället ofta påmint mig om: ”Nu är det dags” och så
har jag fått ett vänligt ord på vägen!! Detta har gjort det lätt att ställa upp i tid-och otid.

Så har vi denna fantastiska Taina, som på några år utvecklat cafeterian till stans bästa
hockeyfik, ja fik överhuvudtaget och man är bara ivägen när hon är i farten!
Hon känner varenda unge i hallen och för deras skull har hon tömt Sätra Loppis på
leksaker till våran lekhörna.
Hon har dragit det tunga praktiska lasset i Cafeterian, och snacka om att kunna
laga mat på en spik! Och rackarns, så roligt vi har haft!!!

Så Tack för mig alla MB-are, men som Ni förstår, största Tacket
är till min fru Ingrid och Taina!

Roland

Roland och Taina är Årets Eldsjälar i MB Hockey

På onsdagens årsmöte fick Roland och Taina ta emot det nyinstiftade priset som Årets Eldsjäl i MB Hockey 2019.

Pristagarna valdes av styrelsen och priset delades ut av ordförande Johan Lansgard.

Stort grattis och stort tack för er ovärderliga insats för vår förening, Roland och Taina!

Roland och Taina

 

Anton Elving ny ungdomsansvarig i MB Hockey

Anton Elving, ny ungdomsansvarig, tillsammans med Jesper Möller, avgående sportchef.

Under onsdagen höll MB Hockey årsmöte i SDC-hallen och efteråt var det ledarträff där alla ledare i ungdomslagen inkl respektive bjöds på middag som tack för det gångna året.

Dessutom presenterades en nyhet i att Jesper Möller lämnar sin roll som sportchef i föreningen och kommer att ersättas av Anton Elving. Anton har under flera år varit tränare för Team 09 i MB Hockey och dessutom varit tekniktränare under vårcampen. Anton kommer att tillträda en nyinrättad heltidstjänst i MB Hockey från och med mitten av augusti och ha titeln ungdomsansvarig i föreningen.

Stort tack för dina tre år som (ideell) sportchef i MB, Jesper!

Och stort lycka till Anton!

Kallelse till årsmöte för MB Hockey

Tid: Onsdagen den 5 juni 2019 kl. 18.00 Plats: SDC Hallen

DAGORDNING

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6.
a – Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b – Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av
a – föreningens ordförande för en tid av ett år,
b – tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år (1 omval + 2 nyval),
c – tre ledamöter i styrelsen för en tid av ett år (2 nyval),
d – två suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för en tid av ett år,
e – två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter delta.
f – tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till sammankallande.
12. Övriga frågor.

Förslag från medlem ska vara styrelsen till handa senast två veckor före årsmötet.

Medlem som har betalat medlemsavgifter och är myndig har rösträtt på mötet.

Välkomna!

MB Hockey framröstade till Årets förening 2019

På frågorna ”Var har uppträdandet hos ledare och spelare varit genomgående bäst”, ”Vilken förening har tagit bäst hand om domarna” och ”Var har det varit bäst stämning före, under och efter match” har svaret denna säsong varit MB Hockey.

Oerhört kul och ett bevis på hur bra vår förening fungerar är utmärkelsen från Stockholms hockeydomarklubb som betyder att vi enligt dom är årets förening i Stockholm. Vi tackar ödmjukt för utmärkelsen och siktar på att prenumerera på den många fler år framöver.

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13