Första A-lagsträningarna genomförda

IMG_0729

I veckan har vi haft de första två samlingarna och kört lite lättare isträning. Under de kommande veckorna börjar A-lagstränare Tommy Orre att forma laget, så önskar man vara med men inte hunnit komma till någon träning än kan man enkelt nå Tommy och berätta det samt få mer information kring upplägget på telefon – Dagtid: 070-9815758, Kvällstid: 070-9242526.

MB Hockey samarbetar med Sponsorhuset

Jackpot på Stryktipset i helgen! När du ändå ska spela på Svenska Spel, gå via denna länk och stöd MB Hockey. Varje spel ger 3% till oss, tack för ditt stöd: www.sponsorhuset.se/mbhockey/butik/svenskaspel

Förberedelser inför en fantastiskt säsong

IMG_7211

Nästa vecka kör vi igång!

Säsongen börjar på lördag nästa vecka med vår uppstartscamp och inför detta och resten av året har en rad uppgraderingar skett i hallen. Senast idag har alla stolar på läktaren renoverats och vissa har helt tagits bort för att ge plats åt en ståplatssektion.

Inför campen kommer alla som anmält sig och betalat avgiften få schemat för sin grupp på campen i mailen, detta kommer inom kort.

Kallelse till årsmöte – 13 juli kl 19.00 i SDC-hallen

Tid: Torsdagen den 13 juli 2017 kl. 19.00 Plats: SDC Hallen

DAGORDNING

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6.
a – Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b – Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av
a – föreningens ordförande för en tid av ett år,
b – tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
c – tre ledamöter i styrelsen för en tid av ett år,
d – två suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för en tid av ett år,
e – två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter delta.
f – tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till ordförande.
12. Övriga frågor.

Förslag från medlem ska vara styrelsen till handa senast två veckor före årsmötet.

Medlem som har betalat medlemsavgifter och är myndig har rösträtt på mötet.

Välkomna!

Upptaktsmöte MB Hockey A-lag

Måndag 15/5 är det dags för informations-/upptaktsmöte kring MB Hockeys nya A-lagssatsning för säsongen 2017/2018.

Vi träffas i konferensrummet kl. 19.00. Med på mötet kommer Tommy Orre (huvudtränare), Jesper Möller (sportchef), Johan Lansgard (ordförande) och Stefan Ek (huvudtränare J18) att vara för att presentera tankar och idéer, men även besvara era frågor.

Har man frågor och funderingar redan nu så är man välkommen att kontakta Tommy på telefon 070-9242625.

Väl mött!

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21