Isreklamen på plats!

isreklam

Det betyder att vi snart är igång igen. Säsongen börjar officiellt på onsdag v33 med vår uppstartscamp, glöm inte att anmäla er till den! Inför campen kommer alla som anmält sig få schemat för sin grupp på campen i mailen, detta kommer i god tid innan campen börjar.
Under sommaren har 3:ans omklädningsrum renoverats, nya gummimattor har lagts i båsen, lysrör i taket samt alla trasiga glödlampor i matchuret har bytts. Med andra ord är vi redo för en ny säsong i SDC-hallen!

Kallelse till årsmöte för MB Hockey

Tid: Torsdagen den 28 juni 2018 kl. 19.00 Plats: SDC Hallen

DAGORDNING

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6.
a – Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b – Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av
a – föreningens ordförande för en tid av ett år,
b – tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år (2 omval + 1 nyval),
c – tre ledamöter i styrelsen för en tid av ett år (2 omval + 1 nyval),
d – två suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för en tid av ett år,
e – två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter delta.
f – tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till sammankallande.
12. Övriga frågor.

Förslag från medlem ska vara styrelsen till handa senast två veckor före årsmötet.

Medlem som har betalat medlemsavgifter och är myndig har rösträtt på mötet.

Välkomna!

Anmälan öppen till MB Hockeys uppstartscamp!

Teaser_hockeycamp_2018

Välkommen att anmäla er till MB Hockeys mycket uppskattade uppstartscamp i SDC-hallen. Vår uppstartscamp är förmodligen den mest prisvärda campen i Stockholm och samtidigt en camp som erbjuder många ispass, fyspass och teori under dagarna, ledda av mycket välutbildade instruktörer. Samling för presentation av tränare och information sker på tisdagkvällen 14 augusti kl 17.00. Fri is och skridskoslipning från ca 17.30.

Anmälan och betalning
För att förenkla arbetet för våra ekonomiavdelning så skickas en faktura på hela avgiften ut via e-post som bör betalas omgående och som därigenom gör anmälan giltig. Vid en eventuell avanmälan pga sjukdom återbetalas avgiften med undantag för en administrativ avgift på 300 kr.

Mer information
Mer information med ett detaljerat schema för dagarna publiceras här på webben och på MB Hockeys istidsschemat när det närmar sig. Vi skickar även e-post med all information dagarna innan start till de som anmält sig. För att få delta måste hela beloppet vara betalt och oss tillhanda senast den 13 augusti 2018. Begränsat med platser så först till kvarn gäller!

Anmäl dig här:


Namn

Personnummer (10 siffror)

Nuvarande förening och lag

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

Mobil

E-post

Målsmans namn

Ev. Allergier

VÄLKOMNA TILL MB HOCKEYS UPPSTARTSCAMP!

Avslutning i SDC-hallen 2 juni – dags för föräldrarmatcher

Hockeycamp2014liten

Säsongen närmar sig sitt slut och traditionsenligt avslutas den med att våra ungdomslag möter sina föräldrar i en prestigefylld match.

Årets avslutningsdag sker lördag den 2:a juni och schemat för matcherna ser ut enligt följande:

08:00 – 09:00 Team 10 mot föräldrar

09:10 – 10:30 Team 09 mot föräldrar

10:40 – 11:50 Team 08 mot föräldrar

12:00- 13:20 Team 07 mot föräldrar

13:30 – 14:50 Team 05/06 mot föräldrar

15:00 – 16:50 Team 03/04 mot föräldrar.

Väl mött i SDC-hallen den 2:a juni och de föräldrar som behöver lite extra träning är varmt välkomna ner till vår medlemshockey på måndagar och torsdagar, eller allmis när tid finns (Se istidsschemat).

MB Hockey Team 10 har spelat sin första match

MB Team 10

MB Hockey Team -10, vårt allra yngsta lag som precis startat upp, avverkade i helgen lagets första match någonsin då Segeltorps 10:or gästade SDC-hallen för en träningsmatch.
– En mycket bra match och väl kämpande spelare, sa lagledare Lina Fungdal efteråt.

Nedan är en kort video med ett av lagets mål.

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20