Kansli

Kansliet | kansliet@mbhockey.se | 08-708 98 93

Adress
Björksätravägen 2
127 36 Skärholmen

Telefax
08-97 38 39

Bankgiro
5486-6553