Flera A-lagsspelare klara inför nästa säsong!

MB Hockey satsar på egna produkter som kommer från bakre leden.
Närmast från A juniorerna: Niklas Harju, Philip Rosen och Adrian Nygren.
Andra spelare som är klara för MB hockey inom kort är Pelle Carlsson, Martin Blystedt, Viktor Salmi, Jeff Karlborg, Tom Noremo och David Lindgren.
Två andra bra & viktiga spelare som visar stort intresse är Tobias Tschöp och Marcus Liikane som är nere och gnuggar på försäsongsträningarna.Tschöp bekräftar att han spelar om det fungerar med jobbet. Liikane vill också köra en säsong till men har köpt tomt och kommer bygga hus inom kort.  Det skulle vara både kul och nyttigt för MB om Tschöp & Liikane spelade vidare i klubben!

Kallelse till årsmöte för MB Hockey 17 juni kl 19.00.

Tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 19.00  Plats: LW Hallen (f.d. MB Hallen)

DAGORDNING

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6.
a – Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b – Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av
a – föreningens ordförande för en tid av ett år,
b – tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
c – tre ledamöter i styrelsen för en tid av ett år,
d – två suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för en tid av ett år,
e – två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter delta.
f – tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till ordförande.
12. Övriga frågor.

Förslag från medlem ska vara styrelsen till handa senast fyra veckor före årsmötet.

Välkomna!

A-lagets försäsongsträning har startat!

DE YNGRE SPÖADE DE ÄLDRE I FÖRSÄSONGENS FÖRSTA INTERNMATCH

Efter dagens fysuppgift avslutas träningen med någon typ av bollsport.
I dag stod det fotboll på schemat, där de yngre spöade dom äldre
med 10-7.  Som plåster på såren får Tschöp & Jeff tvätta de yngres svettiga kläder.
På onsdag ska vi lira bandy, hoppas de går bättre då.
Max bör kolla sig över axeln nästa match
OBS tag med innebandyklubbor!!

Dags att beställa semesterresan?

Du har väl sett informationen om hur du kan tjäna pengar både till MB och till dig själv genom att handla via Sponsorhuset?  Länk
Länk till MBs sida hos Sponsorhuset hittar du nedan till höger.

Veckans information från Sponsorhuset:

Nu finns Sponsorhuset som program att ladda ner på din dator!
Varje gång du besöker en nätbutik som finns ansluten till Sponsorhuset, gör programmet så att det automatiskt går pengar till både dig själv och MB Hockey!
Hur enkelt som som helst: http://www.sponsorhuset.se/mbhockey/handlasmart/info_handlasmart/

Glöm inte att du ska vara medlem och inloggad när du handlar – så även du får pengar vid varje köp! Just nu får du 20 kr om du blir medlem här: http://www.sponsorhuset.se/mbhockey/blimedlem/

MBs Mini-camp!

Under fyra lördagar i maj ordnar MB en mini-camp med skridskoteknik och skotträning. Ledare är Jonathan och ”Skott-Janne”.
Tider: 3/5, 10/5, 17/5 och 24/5  kl. 16 – 17.50

Anmälan om deltagande måste göras senast torsdag 1/5 till: kansliet@mbhockey.se
Många har redan anmält sig så det gäller att anmäla sig snabbt för att få plats!

Mer information får du av din lagledare.

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13