A-laget tackar för stödet!

A-laget vill tacka för allt stöd på MB Hockey Night fredag 4 december !

Det hejades på bra både från läktare och på isen, och det var till stort stöd när vi slog Norrtälje med 4-1.  Ett stort tack till alla MB-kids som hejade fram en MB-seger!!!

Detaljer från matchen finns här!

Säsongsavslutning!

IMG_1416Den 30 maj samlades alla lagen i LW-hallen för avslutning av säsongen. Föräldramatcherna avlöste varandra och flera av lagen trotsade vädret och ordnade grillparty. Ledarna och funktionärerna träffades senare på kvällen för en liten fest.

På bilden ser vi Team 05/06 göra mål på föräldrarna.

Kallelse till MB Hockeys årsmöte 4 juni kl 19.00

Tid: Torsdagen den 4 juni 2015 kl. 19.00  Plats: LW Hallen

DAGORDNING

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6.
a – Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b – Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a – Fråga angående ändring av stadgarna med avseende på verksamhets- och räkenskapsår.
11. Val av
a – föreningens ordförande för en tid av ett år,
b – tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
c – tre ledamöter i styrelsen för en tid av ett år,
d – två suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för en tid av ett år,
e – två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter delta.
f – tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till ordförande.
12. Övriga frågor.

Förslag från medlem ska vara styrelsen till handa senast fyra veckor före årsmötet.

Välkomna!

Vinst för Team-01 i säsongens sista match!

20150522Team 01 avslutade säsongen med en seger mot Spånga. MB vann med 6-4 efter en jämn match där båda lagen kämpade bra.

Uppstartsmöte för MB Hockey A-lag tisdag 12 maj kl 19!

Dags för uppstartsmöte inför säsongen 2015-2016!
 
Datum: 2015-05-12, kl. 19.00
Plats: LW-hallen (Sätra IP, Björksätravägen 2, Skärholmen)
 
– Presentation av upplägg för 2015-2016
– Presentation av tränare
– Schema för sommarträning
 
Välkomna!
Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12