MB Hockey erbjuder Juniorhockey, med tid för annat

Vi försöker aktivt att göra det möjligt för spelare att kunna fortsätta med ishockey under sina juniorår även om man t.ex. vill lägga mer tid på skolan ett tag, prova någon annan aktivitet eller känna att man faktiskt kan träffa kompisar ibland, men givetvis också om man har höga hockeyambitioner och vill leva ishockey stor del av sin vakna tid.

Spelarna ska kunna få chans att växa in i sitt vuxenliv som ishockeyspelare, vilket vi är övertygade om kommer att leda till ett längre förhållande till sporten och ett förhållande som förhoppningsvis spiller över på nästa generation samt kommer ge spelarna många bra verktyg, erfarenheter och roliga minnen som dom har med sig som vuxna.

Läs mer här!

Lyckad uppstartscamp – nu är vi igång!

MB Hockeys uppstartscamp växer för varje år och i årets upplaga var vi nära 100 deltagare under 4 intensiva dagar. Stort tack till alla deltagare och ett extra stort tack till alla ni som hjälpte till att möjliggöra detta!

Nu är försäsongen igång med träningar i resp. lag enligt istidsschemat och den 10 september är det åter dags för MB-dagen där alla lagen bjuder in ett motståndarlag. Det blir en mycket rolig dag med många bra matcher och mycket socialt häng i hallen.

Nu läggs isen i SDC-hallen och uppstartscampen närmar sig!

IMG_0362

Isreklamen är på plats och isen läggs de närmaste dagarna så äntligen är säsongen igång i SDC-hallen. Vår populära uppstarscamp startar söndagen den 14:e augusti men redan lördagen den 13:e augusti kan man testa på isen, kolla att utrustningen passar och få sina skridskor slipade mellan kl 15.00-16.30. På istidsschemat finns tiderna för resp grupp inlagda för campen och till alla som anmält sig kommer det ca en vecka innan campstarten ett mail med vilken grupp man tillhör och annan nyttig information. Har ni frågor redan nu så kontakta gärna kansliet på kansliet@mbhockey.se

Målvaktscamp 11-12 augusti – rabatt för MB´s målvakter!

Den 11-12 augusti är det CGT målvaktscamp i samarbete med MB Hockey och som målvakt i MB Hockey har man rabatt på campavgiften. Kontakta Johan Ruud för mer information!

http://cgtgoalies.com/camper/uppstartscamp.html

Kallelse till MB Hockeys årsmöte

Tid: Torsdagen den 30 juni 2016 kl. 19.00 Plats: LW Hallen (f.d. MB Hallen)

DAGORDNING

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6.
a – Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b – Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av
a – föreningens ordförande för en tid av ett år,
b – tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
c – tre ledamöter i styrelsen för en tid av ett år,
d – två suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för en tid av ett år,
e – två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter delta.
f – tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till ordförande.
12. Övriga frågor.

Förslag från medlem ska vara styrelsen till handa senast två veckor före årsmötet. (Fel sista dag stod i kallelsen via e-post)

Medlem som har betalat medlemsavgifter och är myndig har rösträtt på möte

Välkomna!

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18